slogan7-al

Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar

Titulli i aktivitetit: Kursi  i Epidemiologjisë  së  aplikuar
Data e zhvillimit: I përsëritur
Vendi i organizimit: Instituti i Shëndetit Publik
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë epidemiologë
Qëllimi i aktivitetit: Trajnimi i profesionistëve të shëndetit publik në aplikimin praktik të metodave  epidemiologjike në shëndetin publik. Përdorimi i survejancës dhe metodave të tjera epidemiologjike për të identifikuar dhe përgjigjur problemeve shëndetësorë, të popullatës në kohë dhe në mënyrë efektive.
Kreditet: 62