slogan7-al

Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri

Titulli i aktivitetit: Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri
Data e zhvillimit: I përsëritur
Vendi i organizimit: Vlorë, Fier, Berat
Organizatori/ofruesi: Ministri e Shëndetësisë dhe Global Fund
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të përgjithshëm dhe Infermiere
Qëllimi i aktivitetit: Të rrisë njohuritë e personelit të shërbimit parësor në lidhje me situatën epidemiologjike të TB në Shqipëri, me programi kombëtar dhe punën e tij në vend.
Kreditet: 4