slogan7-al

15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje

Titulli i aktivitetit: 15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje
Data e zhvillimit: 15 Shtator 2010
Vendi i organizimit: SUOGJ “Koço Gliozheni”
Organizatori/ofruesi: SUOGJ “Koço Gliozheni”
Kategoria e  pjesëmarresve Mami
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e njohurive të stafit infermieror të SUOGJ “Koço Gliozheni” për metodologjinë dhe teknikat e ndjekjes së gruas shtatzënë në paralindje, lindje dhe paslindje.
Kreditet: 3