slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1680
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1766
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1625
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1598
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1560
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1610
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1593
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1723
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2302
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1424
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1431
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1603
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1470
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1648
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1641
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1540
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1567
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1529
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1729
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1604
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1491
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1527
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1476
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1486
Kurs formimi nga ESTM 1621
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1811
Dita e dermatologjisë 1535
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1572
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1480
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1452
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1565
Sëmundja pulmonare kronike 1510
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1575
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1497
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1536
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1581
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1547
Dita shqiptare e Melanomës 1634
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1594
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1665
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1499
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1686
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1561
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1496
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1607
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1519
Trombembolia Pulmonare 1494
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1454
Trajnim për kujdesin paliativ. 1602
Introduction to Palliative Care 1482
Fundamentals of healthcare management 1542
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1511
Kongresi i 7-të i SECOS 1580
Toksikologjia e medikamenteve 1708
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1968
Fitoterapi 1553
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1523
Asmta dhe Alergjia 1594
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1435
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1482
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1467
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1371
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1531
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1396
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1506
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1471
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1463
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1595
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1441
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1558
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1442
Konferenca e II Infermieristike 1518
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1459
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1481
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1582
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1635
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1484
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1635
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1582
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2018
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1504
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1458
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1650
Urgjencat Obstetrike 1612
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1412
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1586
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1452
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1438
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1526
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1461
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1541
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1492
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1549
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1381
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1422
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1661
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1539
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1501
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1576
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1547
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1638
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1773
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2026
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1516
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1626
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1501
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1522
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1678
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1643
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1775
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1486
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1521
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1690
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1736
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1607
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1808
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1481
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1710
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1371
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1517
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1581
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1490
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1612
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1329
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1451
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1416
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1589
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1558
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1597
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1514
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1530
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1489
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1451
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1579
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1624
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1466
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1456
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1356
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1465
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1613
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1523
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1658
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1456
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1414
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1472
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1662
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1417
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1492
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1531
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1538
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1407
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1569
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1349
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1531
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1333
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1362
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1533
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1516
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1618
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1394
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1525
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1546
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1545
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1509
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1335
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1553
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1469
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1539
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1500
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1500
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1612
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1441
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1495
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1458
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1418
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1415
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1498
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1438
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1240
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1439
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1439
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1473
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1700
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1431
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1320
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1448
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1645
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1731
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1382
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1749
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1627
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1669
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1443
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1690
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1651
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1596
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1870
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1584
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1746
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1307