slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2262
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2347
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2190
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2132
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2080
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2153
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2130
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2348
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2861
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1962
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1964
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2151
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1982
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2205
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2167
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2067
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2069
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2113
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2297
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2168
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2086
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2041
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2015
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2036
Kurs formimi nga ESTM 2181
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2355
Dita e dermatologjisë 2034
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2187
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2002
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2001
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2067
Sëmundja pulmonare kronike 2102
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2094
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2041
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2053
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2129
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2093
Dita shqiptare e Melanomës 2206
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2203
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2218
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2024
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2263
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2112
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2011
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2163
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2026
Trombembolia Pulmonare 2033
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1988
Trajnim për kujdesin paliativ. 2141
Introduction to Palliative Care 2015
Fundamentals of healthcare management 2160
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2004
Kongresi i 7-të i SECOS 2007
Toksikologjia e medikamenteve 2172
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2445
Fitoterapi 1988
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1993
Asmta dhe Alergjia 2051
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1913
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1906
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1872
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1736
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2050
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1837
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1913
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1901
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1810
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2083
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1870
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2081
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1838
Konferenca e II Infermieristike 1960
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1899
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1911
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1977
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2115
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1956
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2095
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2125
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2530
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1925
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1940
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2174
Urgjencat Obstetrike 2150
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1821
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2063
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1816
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1825
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1948
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1883
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1984
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1897
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1965
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1762
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1846
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2046
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1997
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1951
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1991
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1981
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2065
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2180
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2505
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1990
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2073
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1959
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1948
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2086
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2123
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2210
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1994
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1959
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2132
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2145
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2000
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2227
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1936
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2132
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1760
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1971
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2024
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1899
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2071
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1695
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1829
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1859
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2041
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2007
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2027
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1932
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2033
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1978
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1843
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2044
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2031
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1887
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1859
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1790
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1923
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1989
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1954
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2094
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1826
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1845
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1837
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2016
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1852
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1838
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1988
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1967
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1861
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1977
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1744
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2023
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1664
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1744
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1955
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1939
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2011
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1841
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1922
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1989
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1985
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1978
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1697
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1980
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1894
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1887
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1948
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1905
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2075
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1910
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1937
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1858
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1798
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1796
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1971
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1839
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1598
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1815
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1882
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1856
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2163
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1801
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1672
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1827
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2053
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2144
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1771
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2131
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2061
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2093
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1833
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2122
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2046
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2026
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2302
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1995
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2157
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1767