slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1403
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1571
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1382
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1359
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1282
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1373
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1368
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1464
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2040
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1247
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1241
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1361
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1233
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1394
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1369
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1328
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1371
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1309
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1469
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1353
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1288
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1300
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1304
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1291
Kurs formimi nga ESTM 1446
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1563
Dita e dermatologjisë 1359
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1341
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1286
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1249
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1328
Sëmundja pulmonare kronike 1272
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1343
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1288
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1309
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1339
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1308
Dita shqiptare e Melanomës 1389
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1372
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1459
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1294
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1430
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1376
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1318
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1374
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1331
Trombembolia Pulmonare 1327
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1243
Trajnim për kujdesin paliativ. 1383
Introduction to Palliative Care 1272
Fundamentals of healthcare management 1316
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1311
Kongresi i 7-të i SECOS 1361
Toksikologjia e medikamenteve 1457
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1700
Fitoterapi 1359
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1297
Asmta dhe Alergjia 1363
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1231
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1254
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1270
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1231
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1298
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1204
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1265
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1280
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1341
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1359
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1255
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1358
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1249
Konferenca e II Infermieristike 1293
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1282
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1292
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1369
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1400
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1279
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1454
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1354
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1825
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1298
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1261
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1432
Urgjencat Obstetrike 1361
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1262
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1383
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1261
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1252
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1322
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1271
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1331
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1294
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1323
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1222
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1238
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1481
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1329
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1313
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1332
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1342
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1387
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1552
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1824
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1321
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1391
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1282
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1326
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1460
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1388
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1555
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1310
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1303
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1513
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1586
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1374
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1574
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1286
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1551
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1228
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1322
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1364
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1330
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1406
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1174
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1293
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1204
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1335
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1372
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1401
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1326
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1312
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1282
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1267
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1334
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1419
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1287
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1276
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1121
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1273
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1452
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1300
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1415
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1285
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1253
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1277
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1498
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1246
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1311
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1292
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1304
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1238
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1382
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1208
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1309
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1186
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1243
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1360
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1295
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1420
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1245
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1325
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1313
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1372
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1302
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1211
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1339
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1268
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1336
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1301
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1344
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1369
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1232
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1335
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1272
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1278
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1276
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1277
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1226
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1060
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1255
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1223
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1311
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1490
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1235
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1163
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1270
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1456
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1524
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1218
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1496
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1442
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1473
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1305
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1454
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1460
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1406
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1653
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1354
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1544
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1098