slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1868
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1946
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1801
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1767
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1716
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1764
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1757
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1915
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2485
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1593
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1595
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1769
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1625
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1821
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1812
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1696
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1723
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1709
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1896
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1771
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1667
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1691
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1642
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1662
Kurs formimi nga ESTM 1773
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1986
Dita e dermatologjisë 1687
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1754
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1651
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1612
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1715
Sëmundja pulmonare kronike 1677
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1734
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1655
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1687
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1746
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1709
Dita shqiptare e Melanomës 1802
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1773
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1820
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1672
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1871
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1720
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1660
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1779
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1671
Trombembolia Pulmonare 1653
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1622
Trajnim për kujdesin paliativ. 1745
Introduction to Palliative Care 1647
Fundamentals of healthcare management 1718
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1670
Kongresi i 7-të i SECOS 1705
Toksikologjia e medikamenteve 1861
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2139
Fitoterapi 1681
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1672
Asmta dhe Alergjia 1736
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1586
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1640
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1608
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1490
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1682
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1533
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1659
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1616
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1579
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1767
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1583
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1718
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1587
Konferenca e II Infermieristike 1663
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1603
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1627
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1727
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1784
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1637
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1788
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1762
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2188
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1636
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1632
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1813
Urgjencat Obstetrike 1772
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1558
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1742
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1586
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1572
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1668
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1603
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1707
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1629
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1701
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1513
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1569
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1790
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1693
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1649
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1707
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1685
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1781
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1936
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2181
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1665
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1780
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1647
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1679
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1821
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1794
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1914
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1644
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1680
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1821
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1881
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1746
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1958
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1622
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1843
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1518
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1661
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1716
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1621
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1753
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1464
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1577
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1541
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1736
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1700
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1743
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1641
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1674
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1638
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1586
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1735
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1768
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1618
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1603
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1503
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1609
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1745
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1667
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1803
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1586
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1546
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1603
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1783
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1554
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1610
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1682
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1682
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1559
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1707
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1471
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1673
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1457
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1494
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1677
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1645
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1759
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1532
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1659
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1689
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1689
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1669
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1461
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1706
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1618
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1659
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1645
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1637
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1761
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1586
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1627
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1589
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1553
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1550
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1646
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1562
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1372
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1574
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1577
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1606
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1842
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1559
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1443
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1574
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1778
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1889
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1515
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1889
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1762
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1811
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1578
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1842
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1787
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1755
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2012
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1730
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1884
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1455