slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1929
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2000
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1849
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1825
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1775
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1814
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1804
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1977
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2542
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1649
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1649
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1826
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1674
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1872
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1867
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1743
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1774
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1765
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1946
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1824
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1726
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1746
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1687
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1718
Kurs formimi nga ESTM 1819
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2035
Dita e dermatologjisë 1727
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1818
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1709
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1669
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1763
Sëmundja pulmonare kronike 1733
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1779
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1710
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1733
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1802
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1767
Dita shqiptare e Melanomës 1852
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1832
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1870
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1728
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1928
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1773
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1706
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1835
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1715
Trombembolia Pulmonare 1700
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1677
Trajnim për kujdesin paliativ. 1791
Introduction to Palliative Care 1702
Fundamentals of healthcare management 1782
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1723
Kongresi i 7-të i SECOS 1746
Toksikologjia e medikamenteve 1914
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2189
Fitoterapi 1716
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1723
Asmta dhe Alergjia 1778
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1637
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1697
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1653
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1525
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1731
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1572
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1703
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1668
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1615
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1820
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1631
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1767
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1622
Konferenca e II Infermieristike 1698
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1640
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1667
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1760
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1826
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1685
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1826
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1823
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2234
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1677
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1676
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1862
Urgjencat Obstetrike 1829
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1597
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1791
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1626
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1613
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1715
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1644
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1753
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1668
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1742
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1553
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1614
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1826
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1739
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1702
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1748
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1725
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1821
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1978
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2233
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1713
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1831
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1693
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1716
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1868
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1836
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1958
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1692
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1721
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1862
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1926
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1787
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2003
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1671
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1891
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1557
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1702
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1768
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1655
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1795
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1507
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1617
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1588
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1782
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1742
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1782
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1684
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1722
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1688
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1630
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1780
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1810
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1666
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1652
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1552
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1657
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1785
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1711
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1848
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1631
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1594
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1634
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1824
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1604
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1646
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1735
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1724
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1607
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1753
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1510
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1742
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1492
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1529
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1717
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1684
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1800
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1572
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1702
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1732
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1735
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1715
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1499
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1761
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1658
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1697
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1686
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1683
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1811
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1630
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1668
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1635
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1597
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1589
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1694
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1602
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1412
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1618
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1621
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1643
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1886
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1601
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1480
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1614
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1816
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1933
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1557
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1934
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1804
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1851
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1619
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1895
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1829
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1797
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2058
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1772
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1926
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1504