slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2009
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2084
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1928
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1899
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1836
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1889
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1867
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2063
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2614
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1717
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1725
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1899
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1743
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1940
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1940
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1817
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1842
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1837
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2020
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1904
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1807
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1821
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1760
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1793
Kurs formimi nga ESTM 1882
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2112
Dita e dermatologjisë 1795
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1899
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1786
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1748
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1828
Sëmundja pulmonare kronike 1816
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1848
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1784
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1803
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1881
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1840
Dita shqiptare e Melanomës 1926
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1908
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1945
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1799
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2002
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1846
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1776
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1908
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1783
Trombembolia Pulmonare 1762
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1747
Trajnim për kujdesin paliativ. 1851
Introduction to Palliative Care 1775
Fundamentals of healthcare management 1860
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1793
Kongresi i 7-të i SECOS 1801
Toksikologjia e medikamenteve 1988
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2263
Fitoterapi 1762
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1791
Asmta dhe Alergjia 1837
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1709
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1760
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1712
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1580
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1791
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1630
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1763
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1729
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1659
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1892
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1688
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1839
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1676
Konferenca e II Infermieristike 1753
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1694
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1725
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1802
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1893
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1751
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1892
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1899
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2311
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1729
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1745
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1927
Urgjencat Obstetrike 1892
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1655
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1855
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1684
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1667
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1778
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1706
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1814
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1723
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1804
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1608
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1671
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1874
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1803
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1757
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1801
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1782
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1883
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2038
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2321
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1775
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1894
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1764
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1772
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1926
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1903
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2019
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1753
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1776
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1919
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1986
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1838
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2068
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1736
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1949
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1607
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1761
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1832
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1707
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1854
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1566
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1667
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1646
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1840
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1802
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1842
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1745
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1787
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1756
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1694
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1841
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1871
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1725
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1713
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1609
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1720
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1839
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1774
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1911
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1691
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1655
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1682
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1876
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1667
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1693
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1805
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1782
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1671
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1808
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1562
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1809
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1530
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1585
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1778
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1736
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1857
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1632
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1756
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1793
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1802
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1779
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1544
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1834
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1714
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1755
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1750
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1741
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1870
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1687
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1727
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1702
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1652
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1635
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1762
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1652
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1466
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1669
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1683
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1695
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1947
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1662
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1531
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1669
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1870
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1993
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1614
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1984
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1858
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1909
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1674
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1958
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1887
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1859
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2118
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1829
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1978
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1568