slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1656
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1744
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1604
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1575
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1534
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1588
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1570
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1693
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2277
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1392
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1410
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1582
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1450
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1623
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1619
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1520
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1549
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1505
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1706
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1579
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1468
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1510
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1455
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1469
Kurs formimi nga ESTM 1605
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1785
Dita e dermatologjisë 1514
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1547
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1453
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1432
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1537
Sëmundja pulmonare kronike 1485
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1552
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1478
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1512
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1559
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1521
Dita shqiptare e Melanomës 1613
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1575
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1644
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1481
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1657
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1546
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1473
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1587
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1500
Trombembolia Pulmonare 1476
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1435
Trajnim për kujdesin paliativ. 1582
Introduction to Palliative Care 1458
Fundamentals of healthcare management 1520
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1492
Kongresi i 7-të i SECOS 1562
Toksikologjia e medikamenteve 1686
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1944
Fitoterapi 1541
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1505
Asmta dhe Alergjia 1576
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1417
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1469
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1452
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1360
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1510
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1382
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1488
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1455
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1447
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1577
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1423
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1539
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1423
Konferenca e II Infermieristike 1500
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1446
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1467
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1565
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1616
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1469
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1623
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1564
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1999
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1491
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1441
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1634
Urgjencat Obstetrike 1592
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1398
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1569
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1437
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1424
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1504
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1445
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1524
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1481
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1534
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1368
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1405
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1642
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1522
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1488
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1556
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1533
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1619
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1756
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2005
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1498
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1606
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1479
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1504
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1663
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1626
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1758
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1466
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1500
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1672
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1721
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1594
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1791
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1458
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1695
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1359
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1501
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1561
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1474
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1596
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1312
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1438
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1401
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1571
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1545
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1582
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1500
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1513
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1470
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1436
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1556
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1610
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1451
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1444
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1340
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1442
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1598
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1506
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1634
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1439
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1400
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1456
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1649
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1397
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1477
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1511
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1525
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1390
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1553
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1340
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1516
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1319
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1354
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1519
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1496
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1600
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1380
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1508
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1527
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1529
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1493
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1324
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1536
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1451
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1526
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1487
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1486
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1593
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1422
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1482
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1442
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1402
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1404
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1481
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1425
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1227
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1423
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1421
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1460
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1677
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1415
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1303
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1435
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1628
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1714
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1363
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1734
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1614
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1651
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1433
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1675
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1631
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1579
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1853
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1564
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1733
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1294