slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2151
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2214
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2061
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2024
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1973
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2025
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1998
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2213
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2754
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1852
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1858
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2033
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1872
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2086
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2066
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1952
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1954
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1971
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2152
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2044
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1950
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1942
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1885
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1912
Kurs formimi nga ESTM 2033
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2239
Dita e dermatologjisë 1910
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2051
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1900
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1883
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1949
Sëmundja pulmonare kronike 1967
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1971
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1901
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1934
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2020
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1978
Dita shqiptare e Melanomës 2073
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2061
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2076
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1919
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2124
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1993
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1903
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2050
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1916
Trombembolia Pulmonare 1903
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1862
Trajnim për kujdesin paliativ. 2005
Introduction to Palliative Care 1907
Fundamentals of healthcare management 2019
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1902
Kongresi i 7-të i SECOS 1898
Toksikologjia e medikamenteve 2066
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2351
Fitoterapi 1850
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1893
Asmta dhe Alergjia 1940
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1813
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1831
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1782
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1649
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1922
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1731
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1833
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1806
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1728
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1986
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1773
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1954
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1748
Konferenca e II Infermieristike 1850
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1804
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1819
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1879
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2005
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1864
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1995
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2010
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2418
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1821
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1846
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2042
Urgjencat Obstetrike 2023
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1741
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1964
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1743
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1749
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1860
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1782
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1902
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1810
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1879
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1680
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1747
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1957
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1882
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1858
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1896
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1879
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1968
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2103
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2413
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1889
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1988
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1854
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1855
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1998
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2015
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2121
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1864
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1856
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2017
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2060
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1907
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2146
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1842
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2030
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1669
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1863
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1940
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1795
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1960
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1636
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1740
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1758
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1940
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1906
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1931
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1826
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1906
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1860
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1769
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1935
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1955
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1796
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1784
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1699
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1825
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1907
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1865
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2005
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1762
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1743
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1753
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1937
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1763
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1754
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1905
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1867
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1768
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1894
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1650
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1913
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1590
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1660
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1850
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1848
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1925
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1728
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1834
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1895
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1888
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1872
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1612
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1897
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1787
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1816
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1847
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1824
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1960
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1785
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1825
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1777
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1717
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1707
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1868
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1747
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1527
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1738
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1787
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1770
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2050
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1723
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1595
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1746
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1956
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2069
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1687
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2054
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1960
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1994
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1748
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2041
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1965
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1943
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2214
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1906
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2063
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1671