slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1752
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1834
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1693
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1662
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1619
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1666
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1654
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1799
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2370
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1487
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1501
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1666
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1532
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1715
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1703
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1603
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1628
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1600
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1792
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1672
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1562
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1593
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1541
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1554
Kurs formimi nga ESTM 1681
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1881
Dita e dermatologjisë 1587
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1645
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1546
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1511
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1619
Sëmundja pulmonare kronike 1575
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1634
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1560
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1590
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1646
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1605
Dita shqiptare e Melanomës 1691
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1661
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1725
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1567
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1749
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1623
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1557
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1675
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1576
Trombembolia Pulmonare 1551
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1519
Trajnim për kujdesin paliativ. 1656
Introduction to Palliative Care 1548
Fundamentals of healthcare management 1610
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1570
Kongresi i 7-të i SECOS 1632
Toksikologjia e medikamenteve 1766
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2034
Fitoterapi 1606
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1585
Asmta dhe Alergjia 1647
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1492
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1545
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1522
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1418
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1585
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1445
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1562
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1527
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1511
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1659
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1499
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1612
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1497
Konferenca e II Infermieristike 1571
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1514
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1535
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1637
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1695
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1544
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1689
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1641
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2081
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1553
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1518
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1705
Urgjencat Obstetrike 1668
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1465
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1641
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1506
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1490
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1579
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1515
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1604
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1550
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1603
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1430
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1474
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1714
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1597
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1559
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1627
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1600
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1688
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1837
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2086
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1575
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1683
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1554
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1585
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1734
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1704
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1836
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1550
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1580
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1744
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1794
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1661
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1863
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1537
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1766
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1425
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1570
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1639
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1537
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1670
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1380
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1504
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1462
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1651
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1613
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1650
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1566
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1587
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1550
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1509
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1633
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1682
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1527
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1515
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1413
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1524
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1667
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1581
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1717
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1511
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1466
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1526
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1713
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1473
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1538
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1593
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1594
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1471
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1622
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1400
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1586
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1390
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1417
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1586
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1566
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1670
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1446
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1584
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1601
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1603
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1568
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1384
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1610
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1526
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1584
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1560
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1550
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1669
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1501
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1546
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1507
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1472
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1466
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1560
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1488
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1289
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1491
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1491
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1525
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1752
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1478
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1369
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1500
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1695
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1799
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1441
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1798
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1677
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1725
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1495
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1747
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1705
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1660
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1926
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1638
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1803
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1367