slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2434
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2499
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2343
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2281
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2245
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2313
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2288
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2523
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3025
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2118
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2113
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2306
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2119
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2357
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2314
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2210
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2222
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2258
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2451
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2329
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2244
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2179
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2173
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2188
Kurs formimi nga ESTM 2341
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2516
Dita e dermatologjisë 2181
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2348
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2153
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2151
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2226
Sëmundja pulmonare kronike 2277
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2243
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2187
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2213
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2280
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2252
Dita shqiptare e Melanomës 2368
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2381
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2371
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2174
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2427
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2263
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2150
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2320
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2175
Trombembolia Pulmonare 2181
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2148
Trajnim për kujdesin paliativ. 2309
Introduction to Palliative Care 2162
Fundamentals of healthcare management 2337
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2157
Kongresi i 7-të i SECOS 2137
Toksikologjia e medikamenteve 2318
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2598
Fitoterapi 2122
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2123
Asmta dhe Alergjia 2180
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2052
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2025
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1993
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1866
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2197
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1982
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2040
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2028
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1928
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2209
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1997
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2225
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1958
Konferenca e II Infermieristike 2094
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2043
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2047
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2120
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2268
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2102
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2248
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2283
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2668
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2051
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2069
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2315
Urgjencat Obstetrike 2301
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1956
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2216
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1933
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1961
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2068
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2016
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2113
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2019
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2094
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1874
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1966
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2189
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2127
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2092
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2122
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2113
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2195
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2295
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2675
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2131
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2209
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2089
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2079
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2215
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2265
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2349
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2132
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2077
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2258
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2263
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2130
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2358
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2072
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2267
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1877
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2107
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2153
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2035
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2206
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1802
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1943
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1987
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2167
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2147
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2164
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2062
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2181
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2111
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1965
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2171
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2164
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2005
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1990
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1926
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2063
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2114
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2086
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2223
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1950
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1977
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1959
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2123
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1973
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1956
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2115
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2100
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1996
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2108
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1870
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2179
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1781
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1859
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2073
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2077
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2138
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1978
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2059
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2122
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2120
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2118
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1814
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2102
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2027
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1997
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2085
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2048
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2203
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2049
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2085
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1983
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1911
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1925
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2115
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1979
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1731
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1938
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2028
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1975
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2301
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1913
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1793
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1956
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2190
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2266
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1898
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2266
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2195
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2228
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1963
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2266
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2174
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2144
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2435
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2118
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2290
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1899