slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1578
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1682
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1537
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1506
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1461
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1522
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1512
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1613
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2204
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1342
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1346
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1508
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1374
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1539
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1532
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1459
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1485
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1431
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1627
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1498
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1399
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1438
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1401
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1395
Kurs formimi nga ESTM 1547
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1710
Dita e dermatologjisë 1460
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1475
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1395
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1378
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1472
Sëmundja pulmonare kronike 1407
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1492
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1416
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1447
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1487
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1441
Dita shqiptare e Melanomës 1538
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1500
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1570
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1411
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1587
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1486
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1413
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1516
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1448
Trombembolia Pulmonare 1420
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1364
Trajnim për kujdesin paliativ. 1519
Introduction to Palliative Care 1383
Fundamentals of healthcare management 1441
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1443
Kongresi i 7-të i SECOS 1502
Toksikologjia e medikamenteve 1615
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1876
Fitoterapi 1493
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1436
Asmta dhe Alergjia 1513
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1368
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1402
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1409
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1322
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1454
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1328
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1423
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1400
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1420
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1511
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1374
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1482
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1376
Konferenca e II Infermieristike 1439
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1399
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1419
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1505
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1544
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1419
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1568
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1502
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1937
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1431
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1393
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1576
Urgjencat Obstetrike 1520
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1359
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1520
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1378
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1366
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1447
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1389
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1456
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1421
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1476
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1323
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1350
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1586
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1465
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1430
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1495
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1479
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1554
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1691
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1944
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1442
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1541
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1428
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1458
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1605
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1551
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1701
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1418
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1444
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1625
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1682
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1530
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1732
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1407
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1650
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1318
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1448
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1498
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1426
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1543
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1268
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1389
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1351
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1492
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1500
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1526
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1445
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1454
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1410
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1384
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1492
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1546
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1396
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1388
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1275
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1390
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1554
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1436
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1564
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1391
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1347
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1397
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1601
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1350
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1429
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1440
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1462
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1333
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1496
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1295
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1460
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1273
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1314
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1473
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1441
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1539
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1337
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1456
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1468
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1481
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1440
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1287
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1479
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1400
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1477
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1434
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1437
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1533
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1368
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1430
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1388
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1369
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1362
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1412
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1350
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1183
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1372
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1364
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1412
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1625
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1368
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1257
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1391
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1578
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1647
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1317
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1680
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1562
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1594
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1393
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1604
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1580
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1523
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1796
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1503
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1672
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1234