slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2562
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2632
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2469
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2416
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2364
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2439
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2405
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2664
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 3161
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2230
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2226
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2427
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2232
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2471
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2447
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2326
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2347
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2381
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2586
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2457
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2368
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2292
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2298
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2325
Kurs formimi nga ESTM 2477
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2654
Dita e dermatologjisë 2301
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2466
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2263
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2272
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2348
Sëmundja pulmonare kronike 2403
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2355
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2315
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2340
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2401
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2372
Dita shqiptare e Melanomës 2498
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2509
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2517
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2282
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2561
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2377
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2267
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2429
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2293
Trombembolia Pulmonare 2305
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2262
Trajnim për kujdesin paliativ. 2437
Introduction to Palliative Care 2271
Fundamentals of healthcare management 2478
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2262
Kongresi i 7-të i SECOS 2235
Toksikologjia e medikamenteve 2420
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2708
Fitoterapi 2231
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2229
Asmta dhe Alergjia 2286
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 2142
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 2112
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 2096
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1965
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2316
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 2091
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 2136
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 2133
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 2023
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2324
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 2098
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2345
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2062
Konferenca e II Infermieristike 2208
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 2137
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 2150
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2226
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2401
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2202
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2355
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2383
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2789
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 2140
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2162
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2430
Urgjencat Obstetrike 2418
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 2051
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2317
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 2023
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 2058
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2161
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 2110
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2216
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 2108
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2195
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1955
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 2054
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2293
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2227
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2195
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2224
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2220
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2287
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2392
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2787
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2255
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2316
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2191
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2185
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2305
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2380
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2457
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2241
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2177
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2364
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2344
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2221
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2455
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2177
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2369
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1972
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2230
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2253
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 2144
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2320
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1883
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 2029
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 2085
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2274
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2268
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2275
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2153
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2296
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2214
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 2052
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2275
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2273
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 2102
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 2086
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 2039
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 2176
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2209
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2176
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2313
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 2039
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 2082
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 2049
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2201
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 2072
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 2040
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2213
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2201
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 2108
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2201
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1973
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2283
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1857
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1963
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2170
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2184
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2230
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 2080
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 2162
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2221
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2216
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2219
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1900
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2210
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 2132
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 2079
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2203
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 2153
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2305
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 2152
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2192
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 2095
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 2002
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 2019
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2227
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2072
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1827
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2020
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 2118
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2075
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2401
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1997
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1891
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 2047
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2271
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2364
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1985
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2363
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2283
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2337
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 2048
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2367
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2278
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2256
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2528
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2222
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2398
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1998