slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1516
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1648
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1477
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1457
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1416
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1472
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1465
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1562
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2153
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1313
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1309
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1456
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1330
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1486
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1486
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1417
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1449
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1391
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1573
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1453
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1368
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1395
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1376
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1366
Kurs formimi nga ESTM 1516
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1659
Dita e dermatologjisë 1425
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1436
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1361
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1346
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1429
Sëmundja pulmonare kronike 1361
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1443
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1377
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1410
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1435
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1398
Dita shqiptare e Melanomës 1491
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1458
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1536
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1371
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1533
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1451
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1383
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1468
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1414
Trombembolia Pulmonare 1389
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1322
Trajnim për kujdesin paliativ. 1474
Introduction to Palliative Care 1347
Fundamentals of healthcare management 1397
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1407
Kongresi i 7-të i SECOS 1459
Toksikologjia e medikamenteve 1569
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1823
Fitoterapi 1449
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1397
Asmta dhe Alergjia 1463
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1329
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1358
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1376
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1294
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1411
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1290
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1370
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1370
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1404
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1472
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1340
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1443
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1336
Konferenca e II Infermieristike 1393
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1360
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1381
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1458
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1510
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1377
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1532
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1458
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1903
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1393
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1356
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1540
Urgjencat Obstetrike 1471
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1332
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1478
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1341
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1325
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1409
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1360
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1418
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1386
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1430
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1295
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1320
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1558
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1430
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1399
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1451
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1444
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1505
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1647
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1904
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1403
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1496
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1384
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1422
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1564
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1504
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1662
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1388
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1396
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1597
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1652
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1482
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1686
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1372
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1622
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1292
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1407
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1462
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1391
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1499
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1242
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1362
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1306
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1441
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1468
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1488
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1410
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1408
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1378
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1346
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1443
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1507
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1360
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1349
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1227
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1359
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1529
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1396
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1521
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1361
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1324
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1355
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1567
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1318
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1395
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1392
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1410
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1306
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1466
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1271
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1410
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1251
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1295
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1436
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1402
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1505
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1310
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1423
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1434
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1448
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1397
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1265
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1436
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1361
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1437
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1396
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1411
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1484
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1328
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1403
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1354
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1348
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1337
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1382
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1314
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1149
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1339
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1324
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1380
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1584
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1330
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1231
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1358
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1538
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1612
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1290
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1642
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1526
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1560
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1374
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1552
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1540
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1489
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1752
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1451
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1636
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1192