slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1778
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1863
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1717
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1692
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 1645
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1692
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1682
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1830
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2402
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 1511
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 1525
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1693
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1555
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1745
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1729
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 1628
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1652
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 1626
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1818
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 1696
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 1591
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 1618
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 1564
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 1585
Kurs formimi nga ESTM 1705
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1912
Dita e dermatologjisë 1612
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 1674
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 1573
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 1536
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1650
Sëmundja pulmonare kronike 1600
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 1663
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 1591
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 1618
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 1674
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 1635
Dita shqiptare e Melanomës 1721
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1695
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1748
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 1594
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1783
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1649
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1585
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1701
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 1600
Trombembolia Pulmonare 1580
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 1539
Trajnim për kujdesin paliativ. 1680
Introduction to Palliative Care 1571
Fundamentals of healthcare management 1640
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1597
Kongresi i 7-të i SECOS 1654
Toksikologjia e medikamenteve 1790
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2063
Fitoterapi 1625
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 1608
Asmta dhe Alergjia 1671
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1518
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1570
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1540
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1437
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 1608
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1471
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1587
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1548
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1525
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 1689
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1523
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1639
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1520
Konferenca e II Infermieristike 1593
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1539
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1559
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1657
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1716
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 1567
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1709
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1674
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2109
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1579
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 1545
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1732
Urgjencat Obstetrike 1693
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1490
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1665
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1527
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1511
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 1603
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1537
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 1629
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1571
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 1628
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1454
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1497
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1737
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 1619
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 1581
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 1648
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1621
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 1714
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1862
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2110
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 1601
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 1708
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1578
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 1608
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1755
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1729
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1855
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 1572
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 1608
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1763
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1822
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1686
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1885
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 1560
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1787
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1445
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1592
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1660
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1559
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1694
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1400
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1524
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1482
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 1673
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1635
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1671
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1586
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1616
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 1573
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1534
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 1659
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1705
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1547
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1539
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1435
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1547
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1685
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 1604
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1741
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1531
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1484
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1545
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1732
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1494
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1555
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 1617
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 1617
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1490
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1648
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1419
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 1609
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1405
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1433
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 1612
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 1587
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1697
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1466
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1604
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 1623
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1626
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 1592
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1402
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 1633
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1547
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1608
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 1584
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1574
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1695
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1524
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1571
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1529
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1492
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1488
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 1582
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1507
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1310
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1513
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1518
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1546
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1775
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1499
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1387
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1520
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1716
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1821
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1460
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1821
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1699
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1745
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1516
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1770
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1725
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1684
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1950
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 1665
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1823
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1390