slogan7-al

Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 2351
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 2430
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 2273
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 2213
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 2170
Mjekësia e bazuar në të dhëna 2241
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 2220
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 2438
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 2950
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 2045
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 2045
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 2237
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2053
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 2288
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 2241
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 2140
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 2153
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 2186
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 2378
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 2257
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 2170
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 2116
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 2100
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 2116
Kurs formimi nga ESTM 2271
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 2441
Dita e dermatologjisë 2111
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 2271
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 2081
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 2080
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 2151
Sëmundja pulmonare kronike 2195
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 2177
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 2119
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 2142
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 2217
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 2182
Dita shqiptare e Melanomës 2296
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 2304
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 2298
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 2109
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 2352
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 2193
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2086
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 2251
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 2106
Trombembolia Pulmonare 2113
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 2070
Trajnim për kujdesin paliativ. 2235
Introduction to Palliative Care 2094
Fundamentals of healthcare management 2264
Trajtimi paraspitalor i traumave. 2089
Kongresi i 7-të i SECOS 2075
Toksikologjia e medikamenteve 2253
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 2531
Fitoterapi 2062
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 2068
Asmta dhe Alergjia 2120
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 1988
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 1964
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 1937
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 1805
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 2129
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 1907
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 1980
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 1968
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1873
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 2144
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 1938
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 2154
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1901
Konferenca e II Infermieristike 2038
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 1977
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 1986
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 2057
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 2201
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 2039
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 2180
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 2203
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 2608
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 1992
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 2010
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 2253
Urgjencat Obstetrike 2235
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 1897
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 2148
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 1879
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 1897
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 2014
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 1958
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 2052
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 1962
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 2038
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 1823
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 1910
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 2124
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 2065
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 2033
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 2061
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 2055
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 2136
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 2243
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 2597
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 2065
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 2153
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2029
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 2015
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 2157
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 2204
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 2283
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 2069
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 2020
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 2203
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 2207
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 2069
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 2295
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 2009
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 2207
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 1820
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 2047
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 2091
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1972
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 2142
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 1751
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1890
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 1922
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 2105
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 2083
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 2101
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 2002
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 2110
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 2048
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 1907
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 2109
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 2102
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 1949
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 1930
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 1866
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 1998
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 2058
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 2026
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 2166
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 1893
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1915
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 1907
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 2072
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 1921
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1902
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 2056
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 2040
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 1934
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 2045
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 1815
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 2118
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 1721
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1804
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 2023
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 2019
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 2075
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 1911
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 1997
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 2060
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 2061
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 2057
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 1759
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 2048
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 1968
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 1941
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 2024
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1979
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 2144
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 1986
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 2016
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 1922
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 1859
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 1864
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 2046
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1912
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 1670
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1879
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 1954
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1916
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 2233
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 1857
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 1735
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 1895
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 2129
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 2210
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 1842
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 2197
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 2129
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 2160
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1901
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 2194
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 2117
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 2088
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 2372
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 2059
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 2227
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 1838