Informacion mbi Akreditimin

Akreditimi është procesi i miratimit dhe njohjes së krediteve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim nga ana e institucionit akreditues (QKEV), bazuar në procedurat, standartet dhe kriteret e paracaktuara në Dokumentin Rregullator për Akreditimin e aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.

Të gjithë ofruesit/organizatorët e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë, (institucione shëndetësore dhe akademike, si dhe organizata të ndryshme), të cilët janë të interesuar në akreditimin e aktiviteteve të tyre, duhet të aplikojnë pranë QKEV-së.

Për të plotësuar online formularin e aplikimit për akreditimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim klikoni këtu: Formular Aplikimi për Akreditim.

Gjithashtu, formularin mund ta shkarkoni dhe ta dërgoni me postë elektronike në adresën, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ose me postë në adresën Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.84, Tiranë.

Për më shumë informacion mbi këtë proces referojuni botimeve të mëposhtme:

“Udhëzues për procedurat dhe kriteret e akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”
“Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”