Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities   register-credits   Aplikim-akreditim220915-final

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Njoftim për Provimin e Certifikimit të Farmacistëve
Ditën e martë, më datë 15 dhjetor 2015 në ora 12.00 tek Fakulteti i Farmacisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Farmacistët. Pjesëmarrësit në provim duhet : 1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj 2. Të kenë faturën e...
Njoftim për Provimin e Certifikimit të Stomatologëve
 Ditën e enjte, më datë 3 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Stomatologjisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Stomatologët. Pjesëmarrësit në provim duhet : 1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj: 2. Të kenë faturën e pagesës për provimin...
VENDIMI I BEV MBI TARIFAT E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË
Në mbështetje të ligjit nr. 76/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 10107, datë 30/03/2009 “ Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë ” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 788 datë 22/09/2015 për “Përcaktimin e Kritereve, Standardeve dhe Procedurave të Procesit të Akreditimit të Aktiviteteve të...