Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities   kliko-kreditet11112016   Verifikimi Regjistrimit ne QKEV
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar-Shkurt 2017
Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar-Shkurt 2017. Gjatë priudhës janar - shkurt 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 15 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 8 trajnime, 4 konferenca dhe 3 leksione. Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "International Scientific Conference...
Read more
Përmbledhja e aktiviteteve të edukimit në vazhdim të monitoruara për vitin 2016
Gjatë vitit 2016 QKEV ka monitoruar mbi 100 aktivitete të akredituara të edukimit në vazhdim për mjekët dhe profesionistët e tjerë të shëndetësisë. Tipet e aktiviteteve të monitoruara kanë qenë konferenca, trajnime, workshop, seminare, leksione, grupe rishikimi, aktivitete të edukimit në distancë. Për përmbushje maksimale të standardeve të cilësisë së...
Read more
NJOFTIM PËR OFRUESIT E AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM
  Të nderuar ofrues, Duke filluar nga janari i vitit 2017, QKEV paraqet në Kalendarin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim në faqen e saj në Internet vetëm aktivitetet të cilat janë akredituar pranë QKEV-së dhe jo ato në proces akreditimi. Të gjithë ofruesit, që kanë interes paraqitjen e aktiviteteve...
Read more