slogan7-al

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities   kliko-kreditet11112016   Verifikimi Regjistrimit ne QKEV
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Nëntor 2016
Gjatë muajit nentor 2016, QKEV ka monitoruar gjithsej 12 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 5 trajnime, 6 konferenca dhe 1 workshop. Pas monitorimit, u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktivitetet: - Konferenca “Menaxhimi i hepatiteve virale: protokollet bashkëkohore të diagnozës dhe mjekimit”,...
Read more
Takim informues me specialistët e DSHP dhe DRSH në mbështetje të zbatimit të standardeve të edukimit në vazhdim.
Në datat 17 dhe 24 Nëntor 2016 QKEV me mbështetjen e Projektit “Shëndet për të gjithë” HAP, zhvilloi takime informuese me specialistët e ngarkuar për edukimin në vazhdim në Drejtoritë e Shëndetit Publik në rrethe dhe Drejtoritë Rajonale Shëndetësore. Të pranishmit u informuan mbi standardet e akreditimit, vlerësimin e nevojave...
Read more
Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Tetor 2016
Gjatë muajit tetor 2016, QKEV ka monitoruar gjithsej 17 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 10 trajnime, 4 konferenca, 2 workshop dhe 1 cikël leksionesh. Pas monitorimit, u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktivitetet: - “24th Meeting of the Balcan Clinical Laboratory Federation,...
Read more