Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities application-accreditation register-credits

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Takim Informues mbi Programin e Ricertifikimit 2010-2014.
QKEV në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë organizoi me dt 21/07/2014 një takim me drejtuesit e institucioneve shëndetësore.
MJEKË, FARMACISTË DENTISTË!
Ju njoftojmë se më dt. 08/07/2014 u mblodh Bordi i Ricerifikimit dhe Akreditimit i cili vendosi për disa ndryshime në Dokumentin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit për profesionistët e shëndetësisë.
Të gjitha shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË
Kujtojmë të gjithë profesionistët e shëndetësisë se shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË
Formulari i ri i aplikimit për akreditim
QKEV njofton të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim që duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë versionin e ri të formularit të aplikimit për akreditim.
Kërkesat e Programit të Ricertifikimit
QKEV njofton se kërkesat e programit të ricertifikimin janë si më poshtë: Për farmacistët dhe dentistët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore  2010 – 2014 është 100 kredite ...
MJEKË, FARMACISTË DHE DENTISTË!
Ju rikujtojmë që të gjithë ju që nuk keni bërë ende njohjen dhe/ose regjistrimin e krediteve të edukimit në vazhdim nga  aktivitetet e mëposhtme: leximi i literaturës shkencore (libra, artikuj, etj.) programe të të mësuarit në distancë (DVD, medscape, etj.) duke plotësuar formularin e vetëraportimit; botimet shkencore, konferenca e trajnime...