Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities application-accreditation register-credits

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare
  Gjetjet paraprake të Programit të Ricertifikimit 2010-2014 Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: “Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare” Tiranë, 27/02/2015 – Rreth 1/3 e trupës së profesionistëve të shëndetësisë në vend nuk mund ta ushtrojnë më profesionin nëse nuk arrijnë të japin provimin e riçertifikimit, afati i...
Lista e profesionistëve që kanë kryer detyrimin
  Të nderuar profesionistë! Kjo është lista e përditësuar e profesionistëve të cilët kanë përmbushur detyrimet e Programit të Ricertifikimit. Ju kujtojmë që vazhdojnë të plotësohen dosjet individuale të profesionistëve me qëllim nxjerrjen e listës përfundimtare. Të gjithë ata profesionistë që nuk i kanë përmbushur detyrimet i kujtojmë Formularin e Vetëraportimit...
Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të Shëndetësisë Tiranë, 24/02/2015
Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të ShëndetësisëTiranë, 24/02/2015 Sot u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës...
Të nderuar Profesionistë!
QKEV është duke përpunuar të dhënat përfundimtare për çdo profesionist dhe ky proces përfundon në fund të muajit Mars, si rrjedhim dhe listat emërore me kreditet do të publikohen në të njëjtën kohë.  
Të gjitha shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË
Kujtojmë të gjithë profesionistët e shëndetësisë se shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË