Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities application-accreditation register-credits

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Të nderuar Profesionistë!
QKEV është duke përpunuar të dhënat përfundimtare për çdo profesionist dhe ky proces përfundon në fund të muajit Mars, si rrjedhim dhe listat emërore me kreditet do të publikohen në të njëjtën kohë.  
Të gjithë profesionistëve të shëndetësisë!
Ju kujtojmë se në 31 dhjetor 2014 mbyllet Programi i Ricertifikimit 2010 – 2014. Numri i kerkuar i krediteve të edukimit në vazhdim është 100 (20 kredite për cdo vit kalendarik) për farmacistët dhe dentistët, kurse për mjekët 150 (30 kredite për cdo vit kalendarik). Nëse gjatë një viti kalendarik...
Të gjitha shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË
Kujtojmë të gjithë profesionistët e shëndetësisë se shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË