Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities application-accreditation register-credits

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Infermierët e kujdesit shëndetësor nuk kanë detyrime ndaj Programit të Ricertifikimit.
QKEV kujton edhe njëherë se infermierët që punojnë në sistemin shëndetësor nuk marrin pjesë në Programin e Ricertifikimit 2010 -2014 e për pasojë nuk kanë detyrim ligjor për të mbledhur kredite. Ata mund të marrin pjesë në aktivitete të edukimit në vazhdim që rrisin dhe përmirësojnë cilësinë e shërbimit të...
KUJTESË
Në kuadër të mbylljes së Programit të Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësise në fund të vitit 2014, ju kujtojmë se: 1. Të gjithë profesionistët që gjatë një viti kalendarik në periudhën 2010 – 2014, kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës për 4 muaj e më gjatë, përjashtohen nga detyrimet për vitin...
MJEKË, FARMACISTË DENTISTË!
Ju njoftojmë se më dt. 08/07/2014 u mblodh Bordi i Ricerifikimit dhe Akreditimit i cili vendosi për disa ndryshime në Dokumentin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit për profesionistët e shëndetësisë.
Të gjitha shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË
Kujtojmë të gjithë profesionistët e shëndetësisë se shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË
Kërkesat e Programit të Ricertifikimit
QKEV njofton se kërkesat e programit të ricertifikimin janë si më poshtë: Për farmacistët dhe dentistët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore  2010 – 2014 është 100 kredite ...
MJEKË, FARMACISTË DHE DENTISTË!
Ju rikujtojmë që të gjithë ju që nuk keni bërë ende njohjen dhe/ose regjistrimin e krediteve të edukimit në vazhdim nga  aktivitetet e mëposhtme: leximi i literaturës shkencore (libra, artikuj, etj.) programe të të mësuarit në distancë (DVD, medscape, etj.) duke plotësuar formularin e vetëraportimit; botimet shkencore, konferenca e trajnime...